Jako Złoty Partner Fortinet oferujemy najwyższy poziom usług i wsparcia dla Klientów.

W naszym portfolio znajdują się rozwiązania do ochrony poczty, brzegu i wnętrza sieci oraz ochrony stacji końcowych i serwerów proponując przede wszystkim podejście Fortinet Security Platform.

Realizujemy projekty zarówno w modelu dostawy rozwiązań  jak również w modelu usługowym.

Oferujemy np. usługę ochrony styku z internetem czy też ochrony stacji końcowych.